Lehrer & Schüler

2019

4a Fr. Huber, 4b Fr. Hüther, 4c Fr. Wagner

2018

4a Fr. Wagner, 4b Fr. Ehmann, 4c Hr. Möschter, Fr. Schneider

2017

4a Fr. Huber, Fr. Wensch, 4b Fr. Hüther, Hr. Seutter

2016

4a Fr. Ehmann, 4b Hr. Möschter, 4c Fr. Wagner

2015

4a Fr. Huber, Fr. Ehrmann
4b Fr. Decker
4c Hr. Seutter

2014

Klasse 4a, Herr Möschter und Klasse 4b, Frau Decker

2013

Klasse 4a, Frau Huber, Herr Forster
Klasse 4b, Frau Bechthold

2012

Klasse 4a, Herr Möchter
Klasse 4b, Frau Decker
 

Grundschule
Klingbachschule

Mühlhofener Str. 39
76831 Billigheim-Ingenheim

Tel. 06349-929503
Fax 06349-929505
Öffnet ein Fenster zum Versenden einer E-Mailklingbachschule@klingbachschule.de